Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tuto webovou stránku (https://leha.cz / https://leha.sk) provozuje společnost LEHA GmbH, Aumühle 38, 4075 Breitenaich, Rakousko, dále jen „LEHA“. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké informace se při Vaší návštěvě těchto webových stránek shromažďují a k jakému účelu se využívají.
Společnost LEHA Vás proto požádá, abyste si následující prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli dříve, než s ním vyslovíte souhlas a budete pokračovat v používání webových stránek.

Rozsah platnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám jakožto uživateli těchto webových stránek objasňuje povahu, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů – například cookies – na tomto webu.

Co jsou cookies?

„Cookie” je malý textový soubor, který webový server odesílá prostřednictvím Vašeho prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Díky tomu dokáže webová stránka rozpoznat, když se (znovu) naváže spojení mezi webovým serverem a Vaším prohlížečem. Hlavním účelem souborů cookie je tedy rozpoznávání návštěvníků a dále též analytické vyhodnocování anonymizovaných údajů za účelem získání informací o čase, geografické poloze a používání našich webových stránek. Společnost LEHA na této webové stránce používá také dočasné soubory cookie, tzv. „session cookies“, které se ukládají jen po přechodnou dobu, dokud webovou stránku zase neopustíte, a dále také tzv. „trvalé neboli tracking cookies“, které v souboru cookie Vašeho prohlížeče přetrvávají delší dobu, aby mohly při návratu na webovou stránku předat informace na server.

Které soubory cookie a údaje se na této webové stránce ukládají?

Na této webové stránce se ukládají tzv. „first party cookies“ (cookies první strany), aby bylo možné měřit a optimalizovat chování uživatelů na těchto webových stránkách na základě (ne)osobních údajů.

Používání a šíření údajů

a. Vámi poskytnuté údaje budou předány třetím stranám tehdy, pokud to bude nutné k provedení soudního nebo úředního příkazu nebo pokud to bude přímo Vaše přání. Jinak Vaše údaje nebudou – zejména za účelem marketingu – třetím stranám předávány. Předávání Vašich osobních údajů v rámci vnitřní organizace nebo struktury společnosti LEHA probíhá pouze za účelem plnění smluvních závazků vůči Vám, jakož i z důvodu oprávněného zájmu o zpracování dat.

b. Vaše údaje budou – pokud není na jiném místě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoveno pro konkrétní záznamy něco jiného – uchovávány tak dlouho, jak bude nezbytné pro naplnění smlouvy, případně kvůli zákonným ustanovením.

Práva subjektu údajů

Máte právo na informace od správce dat o dotyčných osobních údajích, jakož i právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracovávání údajů nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování nebo právo na přenositelnost dat. Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu (https://www.dsb.gv.at).

Kontaktní formulář

Pokud společnost LEHA kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou Vaše data uchovávána ve společnosti LEHA po dobu šesti měsíců za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro případ následných otázek.

Náš kontaktní formulář využívá funkce poskytovatele služeb helpdesku Help Scout Inc. („Help Scout”), USA. Informace, které jste ve formuláři poskytli, budou předávány na servery poskytovatele na různých místech na celém světě a tam ukládány.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování smluvních dat. Vztah s provozovatelem webové analýzy je založen na dohodě „Privacy Shield“ mezi Evropskou unií a USA.

Informace a kontakt

Chcete-li obdržet informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu uložení nebo máte jakékoliv další dotazy, připomínky nebo poptávky týkající se tohoto webu, kontaktujte prosím společnost LEHA na níže uvedené adrese:

LEHA GmbH
Aumühle 38
4075 Breitenaich
Rakousko

Telefon: +43 7272 5661 – 0
Fax: +43 7272 5661 – 15
E-mail: [email protected]